Exempel på dåligt marknadstänkande inom vården….

Stjärnjournalisten Maciej Zaremba tar i DN:s kulturbilaga idag upp ett upprörande exempel på riktigt dåligt marknadstänkande inom vården. Artikeln handlar om rätten för nöjesTV att filma döende patient på Akutmottagning i Uppsala på sätt som skett (TV 3, produktionsbolaget Titan). JO har efter anmälan förklarat förfarandet som olagligt och Socialstyrelsen har därefter tillskrivit alla landsting att nolltolerans råder. MEN sensationellt nog försvarar sig nu Landstinget i Uppsala med dåliga, nästintill kränkande argument i en rättsprocess anhöriga driver i frågan. Man låter till och med TV-produktionsbolagets ombud sköta sitt försvar(TV-produktionsbolaget ägs av finskt riskkapitalbolag). I demokratins intresse finns det all anledning för media att följa rättegången. Det finns också anledning för alla våra landstingspolitiker att vara försiktiga med marknadstänkande och se sitt stora ansvar för vårdtagarnas hälsa och också integritet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s