Rolf Gustavsson i SvD: Krig är inte oundvikliga

I en mycket läsvärd kolumn i SvD 2013-11-10 påminner Rolf Gustavsson att krig minsann inte är oundvikliga. Han ger exempel från historien om fasansfulla tragedier och okloka fredslösningar särskilt i spåren av WW I i vår av krig sargade världsdel. Frågan hur ett enstaka terrordåd i Sarajevo kunde leda fram till världskrig ägnar han med referenser till nyutkommen litteratur ett särskilt intresse.
Gustavssons slutsats blir (citat) att Europa gled in i katastrofen av vilsna och svaga politiska ledare, av sömngångare som förblindade av sina nationalegoistiska fantasier övergav de gamla maktbalanserna.
Krig framstår ibland som oundvikliga. Ändå finns det alltid alternativ. (slut citat) Gustavsson har enligt min mening rätt och vill vi ha en fortsatt god och värdig utveckling för alla människor är freden ett MÅSTE.

Vi, icke minst vi européer, har all anledning att effektivt lära oss av historien. Även om minnena ibland förmörkas av alla fasansfulla krig så saknas verkligen inte de goda exemplen. Några viktiga är följande: Det framgångsrika, alltmer utvidgade EU och EU-samarbetet, östblockets fredliga upplösning 1989-1991, en rad fredsbevarande FN-insatser, fredliga övergångar till demokrati i Grekland,Portugal och Spanien samt i flera latinamerikanska länder, Ålandsfrågans lösning och unionsupplösningen Sverige-Norge 1905. Det gäller att systematiskt ta lärdom bl a av dessa och och med växande medvetenhet bygga fred. Generellt kan man väl dessutom säga att frihandel och transparens gällande avsikter i hög grad bidrar till fred.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s