DN.Debatt: Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN

Stefan Löfven och Urban Ahlin argumenterar i en debattartikel DN idag ,2013-10-08, för en återgång till den traditionellt mera tydliga och starka FN-roll vi tidigare haft. I artikeln pekas på vad som i närtid bör göras bla att stärka Sveriges kandidatur för säkerhetsrådsplats 2017-2018. På den här punkten finns skäl att lyssna på Löfven och Ahlin. Som de påpekar så har bla nedrustningsfrågorna i globalt perspektiv tidigare “varit en svensk paradgren”. Hoten från kärnvapen,kemiska och biologiska vapen mfl har som bekant inte försvunnit. De kan mötas på flera sätt som förnuftiga allianser och förstås internatioenlla övervakade avtal. Kontroll av vapnen bör för oss alla ha högsta prioritet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s