KD:s nya inriktningar

På rikstinget senaste helgen så uttalade sig KD:s partiledare, Göran Hägglund, för att man bör undersöka möjligheten att avskaffa landstingen och förstatliga vården. I annat sammanhang beslutade rikstinget efter en debatt kring motioner som förordade Natoanslutning, att partiet skall verka för att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda för- och nackdelar för Sverige med en Natoanslutning.
Båda steg i rätt riktning.
Vården tyngs idag ner av en mycket stor administrativ överbyggnad, samtidigt som olikheterna i möjligheterna till likvärdig vård blivit allt större. Också den snabba medicinsk-tekniska utvecklingen talar för behov av en snar översyn av organisationen.
Vad gäller säkerhetspolitiken så är det viktigt att den vad gäller grunderna är ärlig både inåt och utåt och är brett folkligt förankrad. Kanske kan ett eventuellt svenskt natomedlemsskap påverka fokus ytterligare mot tekniker för fredsbevarande och konfliktlösningar utan våld.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s