Inbördeskriget i Syrien MÅSTE få ett slut

Fler än 100.000 döda, 2 miljoner på flykt utanför landet och 4 miljoner inom landet och mijontals barn drabbade av flykt och misär. Ett alltigenom förfärande facit! Samtidigt tillförs nytt bränsle genom fler vapen och nya aktörer, och något slut på eländet är inte i sikte.
Vi måste absolut inrikta oss på att få ett kraftigt förstärkt FN som redan i början av konflikter mellan eller inom länder har mandat att ingripa med alltifrån medling till krigsavhållande internationella militära och polisiära insatser. Tanken är inte ny men måste nu med kraft hävdas.
I det pågående syriska inbördeskriget kan man bara hoppas att berörda parter äntligen kommer till insikt och väljer att finna lösningar med hjälp av befintlig, mindre potent FN-organisation. Alternativen förskräcker.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s