Vad har gått snett med skolan?

Det är en fråga som idag tas upp över ett par sidor i tidningen Expressen. Med stort fog tycker jag. Att skolan som man säger också kan vara en avgörande fråga i valet 2014 tror även jag. Intressant är att reportern utöver sin artikel också lyft fram åsikter som uttryckts av några kända personer. Jag väljer själv att lyfta fram en av dessa, nämligen journalisten Maciej Zarembas från 2011 :”Den svenska skolans unika problem är att den gjorts till ett fritt byte för både marknaden och lokalpolitiken.” Zaremba har i en artikelserie i DN tidigare gjort en djupanalys av vår skola och jag tycker själv den var träffsäker och väger tungt. Jag delar uppfattningen att man på allvar omgående måste diskutera och fundera över huvudmannaskapet. Likvärdighet, lärarnas status och lön liksom arbetsro är exempel på frågor som i det sammanhanget också kan få en lösning.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s