Misstänkt vanvård på äldreboende

Ganska ofta ser man i medierna upprörande beskrivningar om vanvård och brister på äldreboenden. Senaste fallet handlar om en 72-årig man på Aleris Vårbacka Plaza i Huddinge.Mannen hittades ensam, instängd , liggande på golvmadrass i fönsterlös skrubb med dörr där handtagen plockats bort. Man tror inte sina ögon och öron att detta är en bild från svenskt äldreomsorg 2013……. Så här får man verkligen inte behandla någon enda medmänniska ! Det måste vara både helt fel och kriminellt.

Här ett par förslag till förbättringar: Inspsektionen av äldreomsorg behöver förstärkas och ske genom alltflera oplanerade besök.Upphandlingen av äldreomsorg från kommunerna behöver också bli effektivare med tydliga kravspecifikationer och upphandlingsansvariga trimmas med särskild utbildning.”Fler händer” dvs mer personal kan i många fall vara nödvändigt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s