Alf Svensson: EU annat än gurkor

I en intressant artikel i tidningen Kristdemokraten nr 24/2013 tar Alf Svensson olika frågor han får möta som europaparlamentariker. Ofta handlar frågorna om detaljer som klassificering av våra gurkor,vargpolitiken och varför man velat förbjuda krögare att fylla på olivolja i bordskarafferna.

Alf Svensson menar att vi har svårt att skilja bisaker från de verkligt stora frågorna om demokrati och fred och Europas våldsamma och tragiska förflutna. Han säger bla följande (citat): Vi glömmer lätt. Men det är just debatten, ifrågasättandet att åsikter bryts mot varandra som är demokratins livsluft. Och debatten gäller förstås både gurkor, olivoljekurs, vargar och förutsättningarna för fred och frihet.
Att EU skapat samförstånd och grundlägger förutsättningar för fred och frihet är då sannerligen allt annat än detaljer om gurkor och olivoljekaraffer.(slut citat)
Så talar en sann EUanhängare. Det finns alla skäl i världen att hålla med och peka på EU:s stora betydelse och framgångar som just freds- och demokratiprojekt. Vad som kan behövas är att förstärka den profilen i informationen utåt och också ytterligare förstärka,folkligt förankra och legitimera EU-demokratin.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s