Time out for PEACE — Time out för fred

Följande är ett citat från Focolarerörlsens tidskrift Enad Värld nr2 2013 och beskriver ett intressant initiativ för fred: ” I början av 2013 uppmuntrade presidenten för Focolarerörelsen Maria Voce, rörelsens ungdomar att återuppta Time out–en minut av tystnad eller bön för fred varje dag kl 12.00, lokal tid. Under Kuwaitkriget 1991 tog focolareungdomarna världen över själva detta initiativ. Idén är hämtad från idrotten, där ett lag kan begära time out, dvs en minuts avbrott i matchen för att samla sina spelare och k omma överens om taktiken, oftast i ett svårt skede för laget.

Time out för fred består i att stanna upp i sina aktiviteter under en minut. i solidaritet med alla de människor runt om i världen som lider av krig och be om fred. Troende och personer utan religiösa övertygelser kan slå sig samman och delta. En bön kan sägas tillsammans , med exempelvis dessa ord. ” Gud, tillsammans med tiotusentals unga människor och vuxna från alla länder, ber vi om fred i världen, överallt där krig och våld finns. Vi förbinder oss var och en , att förmedla fred där vi lever för att kunna bygga upp en enad värld”

Ett initiativ som förtjänar respekt och efterföljd!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s