Fortfarande hög hemlöshet

Enligt Socialstyrelsens utförliga undersökning av hemlösheten 2011, refererad i DN-artikel 2012-01-10 så är antalet hemlösa ca 34.000 vilket innebar en kraftig ökning. I siffran är inte inräknad alla de studerande och icke-kartlagda ungdomar som på grund av brist på lämpliga bostäder eller av andra skäl tvingas bo hemma.Det finns stor anledning tro att kvarboendet hemma ytterligare ökat och ökar.

För att stötta och aktivt hjälpa alla kategorier hemlösa behövs kraftåtgärder både på statlig och kommunal nivå. På önskelistan står t ex fler härbärgen och billiga ungdomsbostäder. Önskvärt är också att kyrkor och samfund ännu mer aktivt bidrar och stimuleras att bidra med insatser. Det är egentligen ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle att den beskrivna situationen tillåts bestå.
Vid sidan av den stora ungdomsarbetslösheten, omvandlingen av många jobb till korta projekt och visstidsanställningar, den hastiga samhällsutvecklingen ( tex ITområdet) så är säkert risken för hemlöshet en av huvudfaktorerna bakom den ökande psykiska ohälsan hos våra unga, senast belyst i dagens rapport från Socialstyrelsen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s