Ungdomskravallerna i stockholmsförorterna…

Händelserna aktualiserar hos mig det stora behovet av kitt som håller samman samhället och stärker unga människors strukturer för att tex hålla tider och ta ansvar och som också stöder integration mellan åldrar och mellan kulturer.

Jag vet att jag inte är ensam att anse att en form av social värnplikt med samhällsuppgifter under 10 månader- 1 år kan vara en väg framåt värd att pröva.
Att man också måste satsa brett på nya arbetsmarknadsinsatser för unga arbetslösa är självklart också viktigt och på den punkten verkar alltfler politiker vara överens.

En mera aktiv föräldraroll särskilt för föräldrarna till de yngsta aktörerna står också högt på önskelistan och för att uppnå detta behövs fler medvetna satsningar i samarbete med skolor, socialtjänst,idrotts- och andra ideella organisationer samt närpolis.

En annan allt viktigare fråga är att kraftfullare motverka bostadssegrationen och skolsegregationen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s