Angelägen nyhetskrönika om tolerans

Niklas Orrenius har i DN 2013-05-20 skrivit en angelägen nyhetskrönika som handlar om behovet av tolerans. Den har titeln: “Vilket samhälle får vi om alla skall dölja sin identitet?” Som utgångspunkt tar han upp samtal med en judisk kvinna i Malmö och läget för judarna där. Kvinnan ifråga är kritisk till en rabbin som har långt skägg och klär sig som ortodoxa judar gör.  Orrenius tar också upp en misshandel av muslimer i samma stad och ställer sig i slutet av krönikan frågan om vilket samhälle vi får om våra olika identiteter skall döljas.

Orrenius fråga är en väldigt viktig fråga och berör själva kärnan i vårt demokratiska samhälle. Vi behöver alla värna tolerans för olikheter och vara sams om detta.  Alternativen förskräcker och vi har all anledning att lära oss av historien.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s