Svenskt forskningscentrum för medkänsla och osjälviska handlingar under bildande

I dagens SvD finns artikel som bla informerar om upprättandet av ett svenskt tvärvetenskapligt forskningscentrum för medkänsla och altruism. Bredvid finns en intervju med den amerikanske neurokirurgen James Doty som växte upp som alkoholistbarn och tog sig vidare tack vare att kan fick kunskaper om positivt tänkande som föder positiva handlingar. Han driver också Center for compassion and altruism research and education, CCARE, vid Stanford School of Medicine, som alltså är en av förebilderna för det svenska center som är under bildande.

Citat : Det amerikanska centret stödjer forskning om medkänsla och osjälviska handlingar från neurologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att hitta metoder som kan öka människors medkänsla och altruism.(slut citat)

Den ganska långa intervjun med James Doty innehåller intressanta fakta och resonemang och är mycket läsvärd.  Det här är viktiga kunskaper för oss alla och handlar ytterst om vår arts överlevnad och i mycket om hur vi gemensamt kan bygga ett gott samhälle.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s