Andreas Cervenka i SvD om robotifieringen och jobbkrisen

Sagt av Andreas Cervenka i SvD-Näringsliv 2013-03-17 om robotiseringen och jobbkrisen (citat): Om någonting ersätts med ingenting uppstår ofta någon form av tomrum. Denna enkla logik kan förklara det största problem som fortfarande plågar världsekonomin: den desperata bristen (slut citat)

Så sant som det är sagt! Cervenka ger några talande inblickar i den nu snabbt pågående robotifieringen av jobb. En utveckling som han menar i mångt och mycket sker i det tysta och vars effekter på arbetsförhållandena delvis kan ses i de nu stagnerat höga arbetslöshetssiffrorna i Europa och USA. Cervenka understryker även att nu också alltmer kvalificerade arbetsuppgifter ta över av robotar. Allt detta sker samtidigt som arbetslösheten alltså är rekordhög, företagsvinsterna parallellt är rekordhöga och inkomstskillnaderna ökar. Den beskrivna mycket snabba utvecklingen innebär förstås en rejäl utmaning för våra länder, och den heta frågan blir förstås hur man skall möta den och ge alla människor en värdig situation.

Cervenka avslutar sin artikel i mer optimistisk riktning och konstaterar att tidigare teknifieringar oftast medfört att samtidigt många helt nya jobb tillkommit. Han återger också en intressant idé väckt av ekonomen Robert Sidelsky innebärande att man delar på de jobb som finns.

Hos mig väcker utvecklingen tanken att vi tex behöver en säkrad kvalitativt och hälsomässigt god lokal och regional livsmedelsförsörjning med hög självförsörjningsnivå och att stimulanser av detta skulle kunna skapa många nya jobb. Detsamma gäller ombyggnation för effektivare energianvändning. Genomtänkta satsningar på stöd av ideella sektorn / “tredje sektorn” skulle också säkert kunna ge många arbeten. Eftersom nämnda typer av arbeten kan utformas så de är mindre kokurrensinriktade, kan man på detta sätt också erbjuda lugnare arbetsmiljöer för många människor som av hälsoskäl behöver detta.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s