Ny påve — nya möjligheter för modernisering och brobyggnad

Valet av en argentinsk kardinal till ny påve stämmer med att Katolska Kyrkan har en stark ställning i Latinamerika och att det säkert är klokt att någon “utifrån” analyserar och försöker svara upp mot de stora utmaningar Katolska Kyrkan står inför. Särskilt gäller det att hantera pedofilskandalerna och vågorna efter “Vatileaks”( bankbekymmer mm) men förstås också rimliga krav på modernisering. De punkter som borde vara särskilt aktuella är begränsningar av celibatet,kvinnornas ställning och roll i kyrkan samt tillträdet till kommunionen/nattvardsbordet,vidgat ekumeniskt samarbete och fungerande religionsdialog.

Intressant är att nye påven valt namnet Franciscus som ju förknippas med stöd för fattiga och med fred och fredsarbete.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s