Gulistan Batak (fp) Landskrona om den bristande integrationen i Sverige

Gulistan Batak är folkpartipolitiker i Landskrona,har kurdisk bakgrund och arbetar som planarkitekt i Bjuv. Hon har i en intervju med AB-journalist bla konstaterat följande (citat):
– Sverige är inte konstruerat för att invandrare ska komma in i samhället, säger hon. Man vill inte ha klapp på huvudet. Man vill inte bli tyckt synd om. Man vill ha jobb. I stället får man gå en massa krångliga utbildningar. Segregationen är inte svenskarnas fel och inte invandrarnas. Det är samhällsstrukturen, ett system där folk går en massa meningslösa projekt (slut citat)

Hon har säkert på pricken rätt och jag tycker förstås att ansvariga politiker äntligen skall lyssna och handla efter vad de som har egna erfarenheter förmedlar……Nu, inte efter en ny utredning och ett antal år……

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s