Föreningsvana och träning i användning av nya medierna bra kunskap för livet och för demokratin–Inlägg nr 800

I ett inlägg under rubriken Opinion i Kristdemokraten 2013/11 argumenterar Sofia Modigh kraftfullt och bra för träning av ungdomar i föreningsvana (föreningsdemokrati,mötesteknik och etik) och menar bla att det särskilt i sammanhang där större motsättningar uppstår är viktiga kunskaper. Och Sofia har säkert rätt. Det bör dock tilläggas att det i dagens samhälle parallellt är lika viktigt att kritiskt söka och handskas med information på nätet, etiskt använda sociala medierna och tekniskt och etiskt kunna hantera virtuella möten med de utmärkta konferens- och utbildningsprogram som finns. Det vore en god idé att i ett samlat utbildningspaket för unga blivande politiker och intresserade ungdomar kombinera Sofias och mina tankar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s