Alf Svensson: “Dags att inse att vi är med i EU”

I senaste numret av det kristdemokratiska nyhetsmagasinet Kristdemokraten (2013/8) finns ett viktig artikel av förre KD-ledaren och EU-parlamentarikern Alf Svensson. Den inleds på följande sätt (citat): Åtskilliga resonerar som om vi ännu inte bestämt oss för om vi ska vara med i unionen eller ej. Det är dags att inse att EU inte är någon okänd eller rent av illvillig kusin från obygden. Sverige ligger faktiskt i EU.(slut citat)

Alf Svenssons artikel är en angelägen markering när nyhetsförmedlingen från flera medlemsländer mest handlar om finanskrisen och dess följder, höga administrationskostnader i Bryssel eller trög behandling av EU-budgeten.

Det är nu viktigt att Sverige med tydlig utgångspunkt i sin egen aktivare medlemsroll hävdar sig om inflytande i EU:s centrum i  att bidra till reformering där det behövs och i övrigt lika tydligt slå vakt om det framgångsrika freds- och samarbetsprojekt som EU är.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s