EU budgeten och framtiden…

Med rätta kritiseras att man efter budgetuppgörelsen fortfarande har kvar ett oproportionerligt fokus på jordbruksstöd och regionalpolitik och att infrastruktur,transporter och bistånd inte får önskade ökningar. Av mediarapporteringen (bla DN) framgår att det är starka nationella intressen som lett fram till det resultatet.

Annika Ström Melin tex avslutar sin signerade ledare i DN 2013-02-09 på följande sätt(citat):EU:s budget bantas och Sverige får sin rabatt, men budgeten luktar ännu mer 50-tal. Det är den riktigt stora förlusten för Sverige – och Europa.(slut citat)

Om kampen i förhandlingarna sägs i DN:s huvudledare 2013-02-09  bl a (citat): Att länder slåss för sina nationella intressen är begripligt, men också symtomatiskt för en organisation där de politiska ledarna i första hand tänker på väljarna på hemmaplan. Fler måste bry sig om Europas gemensamma framtid.(slut citat)
Jag tycker båda skribenterna har mycket rätt och huvudledarens skribent särskilt  i att fler har all anledning i världen att mer “bry sig om Europas gemensamma framtid”.

Vi behöver på alla nivåer slå vakt om de goda ting vi uppnått med freds- och samarbetsprojektet EU och behöver inrikta oss på demokratisering samt de områden som i budgetbehandlingen fick stryka på foten och förstås en hållbar,framsynt lösning av den finansiella krisen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s