Dagen: Utställning om Juden Jesus

Citat från nyhetsartikel i tidningen Dagen: Jesus har ofta under historiens gång varit skild från sitt judiska ursprung. Det är utgångspunkten för utställningen ”Juden Jesus” på Judiska museet, som öppnade i helgen och som visar på Jesu judiska identitet………………………………………………………..Texterna till utställningen är skrivna så att alla – både den som är bevandrad i judendom och kristendom och den som inte är det – ska kunna förstå. Samtidigt väjer texterna inte för de frågor som orsakat konflikter. Förhoppningen är att stävja fördomar genom att berätta om hur viktig judendomen var och är inte bara för judarna, utan även för de kristna……………Utställningen vill, säger man, skapa en mötesplats, ett rum för samtal mellan judendom och kristendom. Det lyckas man mycket bra med. (slut citat)
Det är angeläget att se och förstå likheter och skillnader och att hålla kontaktvägar och samtal öppna och levande.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s