Ledare i DN om relationen mellan mångfald och demokrati

Erik Helmersson diskuterar i en ledare en underlagsrapport till regeringens framtidskommission, en rapport som definierar hanteringen av den ökade mångfalden etniskt och kulturellt som kanske den största utmaningen att hantera. Helmersson betonar för sin del särskilt den kritik mot tänket i rapporten som vid presentationen framfördes av filosofiprofessorn Bengt Kristensson Uggla. Denne menar att rapportförfattaren varit “statsfixerad” och sade bla följande:

(citat)…..demokratin är inget statligt projekt. Den växte fram ur civilsamhället,folkrörelser och kyrkor,ofta i direkt konflikt med staten”(slut citat) och menade enligt Helmersson  att mångfald inte är något hot mot demokratin utan snarare en förutsättning.

I polemik med rapportförfattaren ifrågasätter Helmersson om demokratin 2013 är mer hotad än under “nästan vilket givet tillfälle som helst i historien”

Det finns välgrundad anledning att ta fasta på kritiken, och en sak som framtidskommissionen bör ta upp är förstås hur man kan ge civilsamhället bästa möjligheter i de nya mångfaldssammanhang vi lever.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s