Expressen: “Skam att gamla behandlas som djur”

Anna Bäsén skräder inte på orden när hon beskriver förhållandena på ett äldreboende i Stockholm. Så här inleder hon (citat):

Bensår som vansköts så oerhört länge att det växer till maskar i dem.

Gamla som faller ur stolar och sängar och slår sig utan att någon märker det. Personal som är så överstressad att de drar ut larmklockan och lämnar en sjuk kvinna helt hjälplös.

En chef som skäller ut den sjuksköterska som gör det enda rätta – ringer på ambulans när någon blir akut hjärtsjuk

 Det här är den iskalla verkligheten på ett vinstdrivande äldreboende i Stockholm. ……… och den skakande artikeln fortsätter på liknande sätt och Bäsén avslutar på följande kärnfulla sätt (citat):

Det är en skam att gamla människor, som jobbat hårt och betalat skatt i hela sina liv, behandlas sämre än djur vid livets slut. Det är fullständigt ovärdigt ett rikt land som Sverige.

Rosengården är inte det enda äldreboendet som vanvårdat gamla. Det är ännu ett i raden av privata och ­kommunala skandal­boenden. Nu måste hela äldreomsorgen ses över: vem ska få utföra äldreomsorg, vad ska den få kosta och hur ska den granskas?

Vi måste säga stopp nu. Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar (slut citat)

Bäsén har helt rätt så det finns inget att tillägga. Det behövs politisk handling. Nu!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s