Några tankar inför nya året 2013

Inför det nya året 2013 finns  för oss alla många saker att önska sig vad gäller utveckling. En av de mest övergripande frågorna för mig är naturligtvis ett uppsnabbat och bättre ansvarstagande för klimat och miljö så att man inte  som alltför ofta stannar vid vackra ord. På min önskelista om inriktningar har jag annars bl a följande tankar:

Vi måste ompröva den starka individualisering som länge präglat vårt samhälle som mainstream trend. Vi är verkligen beroende av varandra och särskilt vid oväntad utveckling eller katastrofscenarior av olika slag behöver vi agera på kollektiv nivå.Lokalt förstärks demokratin när vi agerar tillsammans.  Mindre individualism alltså och också ett förstärkt civilsamhälle.

Samhället har länge präglats av en tilltagande ekonomisk kortsiktighet , “kvartalskapitalism”, som motverkar en mera sund långsiktig planering och långsiktigt handlande  och motverkar ett rimligt ansvarstagande också för lokalsamhällenas utveckling. Alltför snabba finansiella transaktioner kan behöva bromsas så att tillfälle till bedömning och eftertanke finns.  Mer långsiktighet alltså.

“Storebrorssamhället” tränger sig på alltmer tex  i form av ständigt fler  övervakningskameror, ständigt fler register ,total uppföljning av internetaktiviteter etc.  Det goda kan övergå att bli det bästas och demokratins fiende. Hellre mer av normstyrning än ständigt mer av övervakning.

Behov finns  aven internationell högnivåutbildning av yngre politiker om olika kulturer, kulturella möten, konflikters psykologi och konfliktlösning, historia och särskilt exempel på framgångsfaktorer för lyckade konfliktlösningar och fredsprojekt .Utbildningen bör också omfatta en genomlysning av aktuella och identifiering av eventuellt kommande konfliktämnen. Utbildningen riktas lämpligen till yngre politiker i karriären representerande de olika politiska partierna i FN:s medlemsländer. Den skulle kunna anordnas i form av freds- och konflikt-akademier på ett par ställen i världen

FN:s expertis m fl har flerfaldigt klargjort att en megasatsning på flickors utbildning är det som skulle ha störst effekt på levnadsförhållandena i världen. Sverige bör i sin biståndspolitik på allt sätt främja flickors utbildning.

Vårt land  bör som tidigare traditionellt kunna ha en aktivare roll utrikespolitiskt för freds- och konfliktlösning. Det är också mycket viktigt att utrikespolitiken är ärlig och tydlig  och inte diffus  som den periodvis förr varit. Att stärka freds- och samarbetsprojektet  EU i federal riktning ,stödja FN och aktivera sig mer än nu  i fredsfrågor och konfliktlösning också utanför EU får stå högt upp på inriktningslistan.

Bred förstärkning av hälso- och sjukvården med extra tonvikt på psykisk hälsa ,tidig upptäckt av sjukdomar , friskvårdssatsningar och fler vårdplatser.

Rejält omtänk vad gäller integration där man äntligen tar tillvara kunskaper och erfarenheter från de länder som lyckats bättre

Vid privatiseringsbeslut vad gäller riksviktiga resurser måste funktion och täckning sättas framför vinst (jfr järnvägarna)

En fråga av största vikt är hur man i Sverige och hela EU kan komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Och då handlar det egentligen inte enbart om korta projektanställningar , korttidsinsatser via bemanningsföretag och bidragslösningar utan om möjligheterna till längre anställningar som ger ekonomisk plattform för bostadsanskaffning, familjebildning och överhuvudtaget etablering som vuxen.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s