SvD-brännpunktsartikel:”Vapen bland civila hämmar utveckling”

Citat från angelägen brännpunktsartikel om begränsning av vapen bland civila. Artikeln är skriven i anslutning till Parlamentarikerforums sammanträde i Stockholm kring frågan om vapenkontroll som detta forums arbete handlar om :

“Runt en halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen, det är fler än 1300 människor per dag. En begränsning av den okontrollerade spridningen av dessa vapen skulle vara en stor humanitär insats för hela världen…..
……Alla människor har rätt att växa upp och leva i samhällen fria från väpnade konflikter. Spridningen och användningen av små och lätta vapen är en starkt begränsande faktor för utveckling och välstånd. Mycket återstår att göra – nu vi har alla ett ansvar att göra världen till en fredligare plats.

CHRISTER WINBÄCK (FP)

riksdagsledamot, vice ordförande Parlamentarikerforum” (slut citat)

Parlamentarikerforums sammanträde och slutsatser sammanfaller i tiden med den fruktansvärda skolskjutningen i Connecticut något som kanske kan få oss alla att tänka till.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s