DN 2012-12-14: “Många aborterade foster vid liv”

Citat från DNartikelns inledning:

Fler foster visar livstecken efter sena aborter än tidigare antaget. Personal har uppskattat att tio procent av fostren flämtar till eller visar andra tecken på liv vid aborter mellan 12:e till 22:a graviditetsveckan.  Vid  Danmarks näst största förlossningsklinik, vid Århus universitetsklinik,  visade det sig att av 70 sena aborter var elva foster vid liv,  motsvarande 16 procent. Överfört till riksplanen innebär det att 140 av  877 visat livstecken. (slut citat)

Man kan tänka sig att läget i Sverige inte skiljer sig så mycket från det i Danmark och det är naturligtvis etiskt stötande i synnerhet om livsdugliga foster aborteras. Generellt är det av flera skäl angeläget att antalet aborter nedbringas (f n ca 37.000 årligen i Sverige).

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s