Åsa Moberg argumenterar för en “livslinje” och politiker som arbetar för detta

I sin krönika idag i DN tar Åsa Moberg upp behovet ett alternativt synsätt till arbetslinjen – det hon kallar “livslinjen”.  Jag citerar från inledningen(citat):

Alla dagens politiska partier hyllar den heliga arbetslinjen. En ensidig uppvärdering av arbetet får förödande konsekvenser för alla som inte får plats på arbetsmarknaden. Dit hör en fjärdedel av de unga – och mer än 90 procent av oss som fyllt 65.

Pensionärer förväntas vara lättade över att slippa lönearbeta, men många drabbas av sorg. Två av tre pensionärer vill fortsätta jobba, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra (DN Debatt 11/12), om de bara kunde få anpassade arbetsvillkor.(slut citat)

Moberg redovisar därefter socialmedicinska  undersökningar som sammanfattningsvis visar att arbete fyller en livgivande funktion poch att det handlar om sociala kontakter ,vardag i ordnade former samt upplevelsen av sammanhang.

I brist på jobb har många unga idag det allt tuffare att ens överleva drägligt och det kan gälla många efter 18-65 också och mot den bakgrunden argumenterar hon förutom för arbetsmarknadsåtgärder också  för en låg livslön,”baslön” för alla typ den garantipension som alla 65+ får. Hon uttrycker detta bla på följande sätt(citat):

I mitt drömsamhälle skulle alla vuxna ha en låg lön för att de lever, på samma sätt som det i dag finns en låg garantipension för alla som är över 65. Utopiskt? Javisst!

Garantipension till alla var också en utopi för hundra år sedan.(slut citat)

Hon menar , och det kan ligga en hel del i det, att livslönen helt eller delvis är självfinansierande om man ser till de då möjliga rationaliseringarna av välfärdssystemet.

Tankarna är inte alls nya utan har ju tagits upp av rätt många tidigare men de förtjänar onekligen en närmare genomlysning.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s