Några tankar i anslutning till Nobels fredspris

Årets fredspris som mycket välförtjänt utdelades till EU, aktualiserar för mig en fråga jag i flera sammanhang tidigare tagit upp. Den handlar om behovet av en internationell högnivåutbildning av yngre politiker om olika kulturer, kulturella möten, konflikters psykologi och konfliktlösning, historia särskilt exempel på framgångsfaktorer för lyckade konfliktlösningar och fredsprojekt .Utbildningen bör också omfatta en genomlysning av aktuella och identifiering av eventuellt kommande konfliktämnen. Utbildningen riktas lämpligen till yngre politiker i karriären representerande de olika politiska partierna i FN:s medlemsländer. Den skulle kunna anordnas i form av freds- och konflikt-akademier på ett par ställen.

Tanken på en sådan utbildning kan knappast vara ny eller unik men vi behöver vara många som i olika sammanhang för fram och driver den.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s