Argument för en ny berättelse om oss svenskar…

Ja, en rad underbyggda sådana argument serveras i en essä i senaste numret av tidskriften “Framtider” 4/2912 (s 32 f),  och författaren,Luciano Astudillo, har naturligtvis rätt i att vi behöver förhålla oss på ett nytt sätt i denna fråga.  20% av Sveriges befolkning har idag utländsk bakgrund (Malmö 40%). Så ett par talande exempel från essän: Vart 5:e företag startas av någon född i ett annat land, och hälften av dem som tar ut läkarlegitimation har en utländsk utbildning.Jag väljer också att citera ett par små avsnitt som stöd för egna åsikten: Det finns 215 miljoner första generationens migranter i världen. Vår förmåga att i Sverige ta tillvara och hantera denna folkvandring spelar en oerhörd roll. Vårt land–det land vi har blivit– kommer att prövas ofta. Prövningarna kan bara mötas med mer samtal och mindre alarmism. Motsatsen är ett sluttande plan som leder rätt ner i de mörkaste vrårna av mänsklighetens historia. (slut citat)

Författaren ställer avslutningsvis frågan om det kan vara vägen att bygga en ny gemensam berättelse om Sverige och framtiden , och det är väl värt att fundera över. Vi får alla ha i minnet att Sverige är en liten öppen exportberoende ekonomi och att den öppenheten under lång tid tjänat oss väl.

Tidskriften “Framtider” utges av Institutet för Framtidsstudier . Nr 4/2012 är ett temanummer om integration.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s