Reflektion i tiden:Dags för mer av förnöjsamhetens och tacksamhetens kultur

Advents- och jultiden väcker hemma hos oss och säkert hos många reflektioner över hur vi egentligen lever,har det och mår. Konsumtion och köpenskap står just den här tiden på topp men en del av den äkta lyckan ligger knappast där, och den del som endast ligger däri-shoppinglyckan- är omättbar och kan lätt främja jämförelser och avund. Julstressen kan i sig också leda till mer av irritation över helt banala saker.

Vi har mycket att vinna och glädjas över om vi försöker återuppliva mer av förnöjsamhet och tacksamhet , två närbesläktade förhållningssätt. Är man förnöjsam blir det ju lättare att känna just tacksamhet.Ett bra sätt att träna kan vara att då och då räkna upp för sig själv alla de saker och förhållanden som man har anledning att vara tacksam över. Resultatet blir ett fridsammare,generösare och vänligare samhälle.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s