Jobbpakten måste lyckas

I en ledarkrönika i AB:s nätupplaga läste jag just följande(citat):

130 000 ungdomar är utan jobb i dag. Nära 25 procent av alla unga mellan 15 och 24 år går utan arbete.Att en hel ungdomsgeneration håller på att gå förlorad, det är ett av vår tids absolut mest akuta samhällsproblem.I måndags ställde sig LO-styrelsen bakom försöken att få till en ”jobbpakt” med regeringen och arbetsgivarna.(slut citat)

Arbetslöshet särskilt i unga år minskar hopp och tilltro till samhället och framtiden något som också kan påverka självbilden och självförtroendet. Det är väldigt viktigt att situationen blir bättre och att man lyckas med jobbpakten. Härutöver behövs ytterligare förstärkta insatser på utbildningssidan.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s