Dagen: ” Han går 450 mil för fred och försoning”

Tidningen Dagen rapporterar om pilgrimsvandraren och ordensmannen Jörgen Nilsson som nu är på väg mot Jerusalem. I sitt pressmeddelande säger han själv(citat): – Jag kan inte stillasittande konstatera att klyftorna mellan länder och folk ökar. Vi måste fokusera på hur vi ska bibehålla fred och undvika slitningar medmänniskor emellan”(slut citat)

På Dagenjournalistens fråga om varför han gör sin vandring svarar han bland annat följande (citat):”-Jag vill försöka bidra till förändring. För våra barns skull finns det inget alternativ, en mer fredlig värld är vad de förtjänar och ska ha. Vi måste få till en aktiv debatt i dessa frågor och om denna vandring kan sätta ljus på dem så är lite regn, köld och såriga fötter ett litet pris att betala.”(slut citat)
Vi får alla varmt hoppas och be för att många människor som likhet med Jörgen på olika sätt manifesterar sina fredsönskningar och oro för främlingsfientlighet också lyckas sätta fart på debatten.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s