UTARMNING håller på att ske vad gäller utbildningar i främmande språk utom engelska

Ofta får vi med fog höra av Anders Borg och från näringslivet att vi är ett synnerligen exportberoende och behov av just breda internationella kontakter. Då räcker det definitivt  inte med engelskan–det synsättet begränsar oss kraftigt! Som alla vet så seglar just nu Kina som har världens största språk upp som viktig handelspartner och ekonomisk stormakt. Inom EU har utöver engelskan för oss särskilt tyska,franska och spanska språken stor betydelse för våra kontakter. Det finns en uttalad brist på personer som kan kommunicera på dessa språk.  Detta gäller för övrigt också kontakterna med särskilt de stora spansk- och portugisiskt talande områdena utanför Europa. Ökande behov lär dessutom snabbt komma av arabisktalande.

Det är upprörande att höra att man nu vid universitet efter universitet, högskola efter högskola av ekonomiska skäl ser sig tvingade att lägga ner olika språksektioner. Det är definitivt ingen bra utveckling för Sverige. Här efterlyses nya synsätt och aktiva åtgärder från alliansregeringen!!!

Ett bra inlägg i frågan finns i DN:s kulturbilaga 2012-11-19

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s