FAMILJERNA behövs!

I en kolumn i DN 2012-11-19 tar Daniel Brooks upp familjens betydelse. Han pekar på att antalet ensamstående amerikaner har stigit från 9 procent 1950 till 28% idag Han fortsätter (citat):” År 1990 tyckte 65 procent av USA:s befolkning att barn var mycket viktiga för att ett äktenskap skulle bli lyckat. För närvarande är det bara 41% som anser det . Det finns nu fler amerikanska hushåll med hundar än med barn.”(slut citat)

I Skandinavien anges 40-45 procent av befolkningen vara singlar, och vi vet ju från andra källor att i tex Stockholms innerstad mer än en majoritet är just singlar. Brooks pekar med exempel på en liknande utveckling i stora delar av världen och slår fast(citat): “Världen rör sig åt samma håll, från samhällen orienterade kring tvåföräldersfamiljen till självserveringssamhällen med många valmöjligheter.”(slut citat)

Brooks tar sedan upp ett antal tänkbara orsaker bl a mindre anknytning till religion, mer pessimism om utvecklingen, den globala kapitalismen med stenhård konkurrens och en rent ekonomisk syn på relationer och att ha barn.

Brook anser att den pågående kulturella förskjutningen får “väldiga konsekvenser” Länder som upprätthåller högt födelsetal klarar sig bra medan länder som inte gör det halkar bakåt. Singlarna kommer dominera stadslivet och kvarvarande tvåföräldersfamiljer förorterna. “Trenden till en syn på familjen som förlegad ingår i förändringen.”

Själv tror Brooks(citat)”att idén om en möjligheternas tidsålder vilar på en missuppfattning. Folk mår inte bättre när de får maximal personlig frihet att göra vad de vill. De mår bättre när de är inhöljda i engagemang som står över det privata valet…”(slut citat) Det kan då vara engagemang just i familj ,i religion och annat ideellt.

Brooks ser den traditionella familjen (citat) “som ett effektivt sätt att förmå någon att bry sig om andra, aktivera sig i sitt närsamhälle och arbeta för sitt lands och folks långsiktiga framtid.Därför bör våra lagar och attityder gynna familjebildning och barnafödande….”(slut citat)

Brook pekar också på att det sagda inte utesluter att vi förstås också behöver titta på och ta vara på det nya samhällets “engagemangsmekanismer”.

Avslutar sitt inlägg gör han genom att konstatera(citat): “Problemet behöver inte vara en familjestruktur i förändring. Problemet är människor som går igenom sitt vuxna liv och ständigt försöker hålla alla valmöjligheter öppna” (slut citat)

Hemma hos oss delar vi i stort Brooks syn. Samhället har fått en slagsida åt ett överindividulastiskt–inte sällan rent egotrippat–håll där också nära relationer av olika slag liksom naturens resurser alltmer förtingligats samtidigt som vi i alltfler sammanhang bara är opersonliga kunder.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s