Hans Blix om de största hoten i världen idag

Den internationellt berömde kärnvapenexperten Hans Blix har i en intervju idag tagit upp de som han ser som största hoten i dagens värld. Intervjun är återgiven i en annonsbilaga till DN idag rörande samhällssäkerhet.

Det största hotet förutom några konfliktzoner – Kashmir, Taiwan och spänningarna mellan Israel och Iran- menar Blix är klimathotet som han betecknar som “betydligt mer oroväckande än krig och terrorism”.

På den positiva sidan lyfter han fram människans hälsoutveckling och utvecklingen av mänskliga rättigheter samt att vi faktiskt har färre krig idag och att en lägre andel av länders folk dödas i krig. Han lyfter fram det ökande ekonomiska beroendet av varandra och handelns roll som “kitt för fred”.

Om kärnvapnen konstaterar han att dessa “hotar med raskt självmord på mänskligheten”(fortfarande finns mer än 20.000 kärnvapenstridsspetsar!) medan miljöhoten mot klimatet “hotar oss med ett långsamt självmord”

Blix efterlyser innovationer som leder till nya effektiva bränslen och smart användning av dessa. Han betonar också behovet av skydd mot vår elektroniska sårbarhet.

Samtidigt oroas Blix över att lättvindig lagring av telefonsamtal och e-post kan underminera demokratin och menar att hotet från terrorism är överbetonat.

I slutet av intervjun slår Hans Blix fast (citat): “Jag är övertygad om att det offentliga samtalet är det grundläggande sättet att behålla fred i samhället. Demokratin och majoritetsregeln är fundamentala för ett samhälles fred och utveckling. Det civiliserade samhället måste argumentera rationellt och forskningen är väldigt central för att upprätthålla det kritiska tänkandet”(slut citat)

Kloka tankar och ord från en internationellt erfaren och kunnig expert på överlevnadsfrågor som rör oss alla. Vi får hoppas att dagens aktiva politiker tar på bästa sätt vara på hans recept. För förhållandena mellan länder är och förblir att ständigt bibehålla en öppen DIALOG och att skapa beroenden oerhört viktiga verktyg för fred och utveckling.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s