Kloka tankar från M vad gäller mer gymnastik och idrott i skolan

Citat från nyhetsartikel i AB:

Elever som rör på sig presterar bättre i skolan och ger lugnare klasser, säger forskarna.Därför föreslår nu Moderaterna mer idrott och hälsa i grundskolan.– Jag tycker man ska försöka hitta någon form av fysisk aktivitet varje dag, säger Tomas Tobé, skol­politisk talesperson (M).(slut citat)

För egen del och som gammal lärare har jag under lång tid sett behovet och också argumenterat i samma riktning. Det är en mycket angelägen fråga då den ju har med både hälsa och studieprestationer att göra. Dessutom är det ju så att många elever efter skolans slut är rätt mycket stillasittande och sysselsatta framför datorer och andra bildskärmar.Det behövs motvikter till det….

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s