Starkt civilsamhälle viktigt för delaktighet och demokrati

I en intressant ledare i DN idag 2012-11-10 tar man upp frågan om ett starkare civilsamhälle.Hemma hos oss är vi övertygade om betydelsen av konkret delaktighet. Vi tror att känslan av delaktighet och gemenskap med andra är livsviktig för en fungerande demokrati.

I  det här avseendet vilar demokratin på två ben , såväl  det starka samhället med  grundskydd och livlinor men också ett levande civilsamhälle med tydligt personligt medborgaransvar ( tex civilkuragelag) och breda möjligheter till insatser typ praktiskt och ekonomiskt stöd. Sådana insatser bör på olika sätt tex skattemässigt rejält premieras av samhället.

Det är mycket  bra att aktiviteter typ Missing people  och t ex Greenpeaceaktiviteter aktualiserar frågorna och nu leder till debatt på alla nivåer.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s