Gunne i AB-krönika: Noll koll på hur datorn påverkar en treåring

Gunne redovisar till en början i krönikan en rad positiva följder av allt yngre barns datoranvändning men menar med stöd av forskare inom området belastningsskador att vi vet väl litet om konsekvenserna på sikt, och då menar hon framförallt de konsekvenser som gäller kroppen fysiskt. Jag citerarfrån krönikan:

Man vet att barnen sitter orörliga timme efter timme och att de sitter och pillar med en enda sak. Man vet att de sitter framåtlutade i ”konstiga” ställningar och att de skjuter fram huvudet som en gam.

Man vet att fler barn får ont. Att de får ont i huvud, nacke, hals, axlar, armar och rygg. Man vet att de orörliga surf-barnen har blivit ett ”växande problem”.

Fredrik Hellström: ”Forskningen har börjat visa ett samband mellan datorer och ont i nacke och huvud. Vi vet också, att om man börjar få ont i nacken som barn, så ökar risken att få ont i nacken senare i livet”……. (slut citat ur krönikan)

Det här behöver förstås uppmärksammas och göras något åt. Och då har i sammanhanget inte tex dataspelens potential att påverka berörts alls….Spelberoende är ett annat problem som tilltar som inte berörs. Utökad tid för idrott i skolorna och förstås god information till föräldrarna kan vara några vägar att ta tag i problemet. En annan sak som  lätt kan konstateras behöva en genomlysning och  ett bemötande är den särskilt på internet kommersiellt drivna “översexualiseringen”.  Ökad konsekvensforskning måste vara självklar. Här behövs en rad politiska insatser.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s