Debattartikel i Expressen:”Kunskap till pris av fragmenterad barndom”

I en debattartikel i dagens Expressen 2012-10-23 tar barnläkaren och professorn vid KI Hugo Lagercrantz upp aktuell forskning om risker med hög datortid/TV-tid för små barn och menar Socialstyrelsen nu måste varna för riskerna. Jag väljer att citera följande direkt från artikeln:

Barn som tittar på skärm mer än tre timmar per dag före tre års ålder har signifikant ökad risk att blir ouppmärksamma och okoncentrerade när de sedan börjar skolan. De sover också sämre.

Ungdomar särskilt pojkar som tittat på tv mer än tre timmar per dag uppvisar oftare kriminellt beteende, enligt en studie som publicerats i Science. Styrkan med denna studie var att man korrigerat för andra sociala faktorer.

Bebisar som fått titta på Baby-Einstein och andra “pedagogiska” dvd-program har visat sig få en försämrad språkutveckling, enligt forskare i Seattle – världens datametropol.

Människan är särskilt utrustad med spegelnervceller. Genom att härma våra föräldrars och lärares beteende lär vi oss det sociala samspelet. En studie omfattande 14 000 collegestudenter i USA har visat att förmågan till empati har försämrats de senaste 30 åren, vilket antagits relatera till den ökade skärmtiden.

Barns fria lekar hämmas av att de i dag tillbringar mer tid framför skärm. Det är just genom fantasilekar barnens kreativitet stimuleras. Låtsasslagsmålen är viktiga för att lära sig hur ett knytnävsslag eller brottargrepp känns. Dessutom stimulerar fysisk aktivitet hjärnans prestationsförmåga.(slut citat)

Lagercrantz tar också bl a upp hur man på andra håll i världen med information ochrekommendationer uppmärksammar frågan och försöker påverka.

Det har under lång tid funnits forskning som pekat åt samma håll men som nonchalerats och bortförklarats. Det är hög tid att man också i vårt land tar dessa fakta på allvar och också försöker göra något åt problemen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s