Intressant inlägg om EU

I en kolumn i DN idag diskuterar Richard Swartz möjligheterna för EU:s fortbestånd och att en av kärnfrågorna handlar om en fullständig renovering av de sydeuropeiska ekonomierna och eventuellt även den franska ekonomin. Swartz pekar också på att vi tvingande måste välja mellan om vi vill ha “ett slags Europas Förenta stater, en i långa stycken överstatlig union med en gemensam valuta” eller om vi vill “avveckla euron,återgå till nationella valutor och i stället för en union inskränka oss till den mer traditionella europeiska nationalstaten”. Och Swartz slår fast läget med orden: “Ty något tredje gives icke”

Hemma hos oss tror vi att Swartz i stort har rätt. Vi ser positivt på en federalisering och främsta skälet är ett EU som fortsatt lyckosamt fredsprojekt. Vad fellänkad och explosiv nationalism kan ställa till med har vi ju i Europa och i övriga världen en ytterst plågsam nittonhundratalserfarenhet av med alla dessa krig ,dödande och allt annat lidande.  Ekonomiskt innebär det federalistiska alternativet också en klart bättre matchning av globaliseringens och konkurrensens växande krav. Samtidigt finns ju förstås insikten och erfarenheten att man inte får pressa fram lösningar alltför snabbt och också noga bygga och slå vakt om demokratiska strukturer och folklig legitimitet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s