Världens fest- -ett viktigt initiativ från Sv Kyrkan

Jag börjar med att citera faktarutan i tidningen Dagen 2012-09-11 om detta arrangemang:
“Världens fest

Svenska kyrkans stora möte för internationella frågor.

Hölls för femte gången, denna gång i Malmö.

3200 deltagare var anmälda, till söndagens gudstjänst på Stortorget kom sammanlagt 5000 personer.

175 funktionärer har arbetat frivilligt under helgen.

Nästa möte blir år 2014 i Karlstad.”

Man ordnade över 100 olika aktiviteter – många förstås med internationella teman- och det betonades att kyrkan är global. Aktiviteterna beskrivs närmare i Dagens artikel.Glädjande med en så stor uppslutning!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s