Palmes liv i ny spelfilm

Jag tillhör generation som upplevde palmeepoken i svensk politik. Palme var en klart kontroversiell ideologiskt inriktad debattör. Själv kunde jag känna sympati för att han ville arbeta för säkrad fred också för små länder men kände samtidigt ingen sympati alls för hans socialistiska inrikespolitik(jfr löntagarfonderna ). I förannonseringen till filmen talas samtidigt om de osmakliga hatkampanjer han mötte. De skapade osäkerhet om avsikten med dem och var orättfärdiga . Ingen folkvald politiker i vårt land förtjänar att mötas av sådana kampanjer. Mot sådant måste det finnas spärrar. En annan sak som skapade  osäkerhet var å andra sidan de “affärer” som inträffade och som Palme själv borde handlagt med större ärlighet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s