Kjöller i DN: Ingen människa är en ö

Hanne Kjöller diskuterar i DN idag 2012-09-07 hur ansvarsfördelningen mellan individ/familj och samhället ser ut.Bakgrunden är ett rättsfall där en mamma fått rätt till hjälp att hämta och lämna sonen på fotbollsträningen. Kjöller ser  beslutet som olyckligt för både samhället och mamman.

Det ligger mycket allvar i Kjöllers resonemang i det enskilda fallet. Hon slår principiellt fast att överansvar hos en part alltid leder till underansvar hos den andre och att det fungerar så i alla slags relationer. Mamman i det här fallet görs till offer. Kjöller pekar också på kopplingen till skattemoralen.

Kjöller avslutar : “Att vara människa är att vara beroende av andra. Att ibland hjälpa.,ibland hjälpas. Inte att aldrig behöva någon annan”

Det finns all anledning ,som vi ser det hemma hos oss, att argumentera och arbeta för ett förstärkt civilsamhälle och goda attityder till och i detta. Det kan öka medkänsla, känslan av delaktighet och ytterst demokratin i bred mening.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s