Björklunds tal = bästa almedalstalet hittills

Det var ett sant nöje att lyssna på Jan Björklund igår. Det var utmärkt att han med historiska tunga referenser försvarade EU-samarbetet och också euron även om euroinförandet  borde planerats bättre. Det var också bra att han slog fast att näringslivet inte är ett särintresse och att han bla  genom samarbeten med utvidgad forskning (både grundforskning och företagsknuten forskning)och staten ville se ett förstärkt näringsliv. Också bra att han argumenterade för en obligatorsk arbetslöshetsförsäkring.Ingen annan lösning är bättre! Att skolan inte är färdigreformerad har han också helt rätt i liksom att det bästa vore ett återförstatligande.Kommunaliseringen har otvivelaktigt medfört en mycket kraftig nivåsänkning. Med andra ord ett substansrikt och bra tal!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s