Bildt på Newsmill om krisläget inom EU

Vår utrikesminister har i dagarna tagit till orda på Newsmill om EU i en artikel med rubriken “Risk att Storbritannien lämnar EU”. Bildt säger bl a (citat):

Sveriges nationella intressen är tydliga: en politiskt stark Europeisk Union, en breddad och fördjupad inre marknad och en fungerande och trovärdig Euro.   Skälen?

Först och främst de säkerhetspolitiska. Det är numera den europeiska integrationen i förening med den transatlantiska förankringen som säkrar freden i vår del av välden.———————Men därefter är självfallet de ekonomiska skälen mycket viktiga.

Vi bygger vårt välstånd på att våra företag kunnat utnyttja globaliseringens och den europeiska integrationens alla möjligheter. Ju öppnare ekonomier i Europa och omvärlden desto bättre möjligheter för Sverige.(slut citat)

Särskilt på två punkter känner Bildt”genuin oro” (citat): Det finns en risk för att EU avvisar Turkiet samtidigt som Storbritannien avvisar EU. Då skulle vi få en union med begränsade både ambitioner och möjligheter i framtiden. Det ligger inte i Sveriges intresse (slut citat).

Det känns lätt och riktigt att instämma i Bildts syn i dessa viktiga frågor.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s