Trafiksäkerhetsverket vill sänka hastighetsgränserna—sparar liv

Nu ska hastigheterna ner på vägarna.Detta enligt nyhetsartikel i nätupplagan av Aftonbladet 2012-06-02.

Om Trafikverket får som det vill skall  50-skyltarna, 70-skyltarna och 90-skyltarna skrotas till förmån för lägre hastigheter med 10 km i respektive fall. Målet är att spara liv genom en större trafiksäkerhet.

I sammanhanget vill jag absolut ta upp att en lika viktig åtgärd är att förbjuda mobilsamtal och aktiv gps-navigeringssökning under pågående körning. Med hänsyn till väldokumenterad förlust av koncentration och ökad olycksrisk så bör vi alltså få samma restriktioner som många andra länder redan infört.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s