Alf Svensson på europadagen: “Om inte EU hade funnits hade vi behövt uppfinna EU”

Alf S. sade mera ordagrant följande: – Om EU inte hade funnits hade vi behövt uppfinna EU. Europeisering och globalisering fordrar att beslut tas över nationsgränser. Miljö- och klimathot måste vi ta itu med gemensamt. Och vill vi visa respekt för de viktigaste universella frågorna – respekten för mänskliga fri- och rättigheter – kan vi inte isolera oss. (slut citat)

Det är så sant som det är sagt och något att bita i och fundera över i dessa dagar när eu-kritiska och populistiska vindar blåser ganska hårt. Man vet vad man har….. EU är tveklöst den moderna tidens mest lyckade freds- och samarbetsprojekt men är samtidigt inte alls färdigt. Behöver byggas ut och demokratiseras……

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s