Tveksamt förslag från VTI

På svt:s nyhetssajt citerar jag följande:

Det blir inget förbud mot att skriva sms och prata i telefon utan handsfree. Däremot föreslås flera åtgärder för att minska riskerna, i en ny utredning som lämnas till regeringen idag. Bland annat hoppas man på ny teknik och bättre omdöme bland bilförarna. (slut citat)

Väg-och trafikforskningsinstitutet (VTI) har gjort utredningen och menar att erfarenheter av förbuden i andra länder är att de inte efterföljs .Dessutom menar man att ny teknik snart kan rubba förutsättningarna.

Frågan är viktig eftersom åtskilliga olyckor uppenbart varit följden av den splittring av uppmärksamheten som sms-ande och surfning medför. Trafiken är i många situationer tillräckligt komplicerad i sig och vi har som människor stora begränsningar vad gäller att göra flera saker samtidigt. Ett förbud är, som vi hemma hos oss ser det, klart motiverat.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s