Alf Svensson i DNdebatt 2012-01-26: Käbblets tid måste nu vara förbi i Kristdemokraterna

Inför det extra rikstinget går Alf Svensson in i debatten om partiets framtid. Han slår bl a fast att ” för kristdemokratin handlar det om att stå upp för en kristen idétradition som respekterar varje individs okränkbara värde,är den svages och oförmögnes röst och står upp för dessa värderingar.” Han gör också en viktig historisk tillbakablick på Europa efter världskrigen och fascismens och kommunismens våldsamma framfart och lyfter fram kristdemokratins betydelse för byggandet av “det europeiska huset”.Han pekar också bla på kristdemokratins viktiga frågor för dagens kristdemokrati i Sverige och Europa och beklagar de gruppkonflikter i Sverige som varit så aktuella under senaste tiden.

Debattartikeln förtjänar vara som en ledfyr när man på rikstinget diskuterar partiets kurs mot framtiden.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s