Ledare i Dagen: Frågan om kristen enhet måste leva hela året om

I anslutning till att ekumeniska böneveckan slutar idag tar man på ledarplats i tidningen Dagen upp behovet av ekumenik under hela året. Jag citerar följande:

Ekumenik är ingen problemfri verksamhet, inte internationellt och inte i Sverige. Men den är viktig, för kristenheten i sig – men ännu mer för dem som står utanför.

Jesus bön för sina lärjungar om att de ska bli ett för att världen ska förstå och tro var lika litet som hans övriga budskap tidsbunden utan är lika aktuell i dag. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Oenighet kristna emellan är kontraproduktiv om kristenheten vill fullfölja sitt viktigaste uppdrag, att nå ut med och få gehör för det glada budskapet.Gemensamma möten, bönesamlingar och gudstjänster en vecka om året är i det perspektivet inte tillräckligt. Det är en bra påminnelse om att hur mycket det än är som skiljer så är det ännu mer som förenar. Och det kan ge ökad förståelse, nya kontakter och inspirera till ett fördjupat samarbete under årets övriga 51 veckor. (slut citat)
Ledarskribenten lyfter bla fram det diakonala området som särskilt lämpligt samarbetsfält.
Som tidningen tar upp är vi som kristna kallade att söka enhet och leva den,  och det är viktigt att församlingar och enskilda försöker vara brobyggare och då inte bara under den årliga ekumeniska veckan.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s