Vräkningar av barnfamiljer måste äntligen stoppas!

Enligt mediauppgifter idag så vräks fortfarande familjer med barn. Antalet 2.000 barn nämns i en återgiven ny rapport från Socialstyrelsen.Samma rapport anger antalet hemlösa människor i Sverige till 34.000 ( AB,ledare 2012-01-11). Detta är naturligtvis inte acceptabelt, och här krävs ingripanden på olika nivåer för att ändra läget. För barnen handlar det om stabilitet , trygghet och framtidstro under känsliga år. Brister på de här punkterna kan senare orsaka psykisk och fysisk ohälsa och leda in i destruktiv utveckling.Stat och kommuner har viktiga roller i att ta fram lösningar, men också tredje sektorn dvs hjälporganisationer–Civila samhället– typ Stadsmissionen kan betyda mycket.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s